1 семестрге үйренушілер құрамы 2016 – 2017 оқу жылына

Мамандығы  Студенттер саны
 семестр басында  Семестр аяғында
Күндізгі бөлім Кешкі бөлім Күндізгі бөлім Кешкі бөлім
курс саны Курс саны курс саны курс саны
Емдеу ісі I 60 I I 57 I
II 89 II 26 II 83 II 23
III 78 III 36 III 78 III 32
IV 84 IV 20 IV 83 IV 19
V V V V
Барлығы 311 Барлығы 82 Барлығы 301 Барлығы 74
Мейіргер ісі I 59 I I 55 I
II 60 II II 53 II
III 40 III III 37 III
IV 28 IV IV 28 IV
V V 39 V V 39
Барлығы 187 Барлығы 39 Барлығы 173 Барлығы 39
Фармация I 24 I 30 I 20 I 26
II 27 II 52 II 26 II 43
III 25 III 27 III 25 III 26
IV IV 26 IV IV 26
Барлығы 76 Барлығы 135 Барлығы 71 Барлығы 121
Стоматология ортопедиялық I I I I
II II II II
III 23 III III 22 III
Барлығы 23 Барлығы Барлығы 22 Барлығы
БАРЛЫҒЫ: 597 256 567 234
  853 801