БӨП күнтізбелік жоспары

р/с Цикл атауы Сағат саны
1. Заманауы тәжірибелік дағдыларды симуляциялық технологиялар бойынша жетілдіру. 54часов
2. Акушерство және гинекологияның өзекті сұрақтары.

Перзентханалар және МСАК-ның акушер жұмысындағы инновациялық технологияларды ұйымдастыру.

108часов
3. Психобелсенді заттарды қолданудан және патологиялық мастық фактісін   куәландыру жөніндегі  фельдшердің (мейірбикенің) жұмысы. 72 часа
4. Қазіргі заманғы клиникалық зертханалық зерттеулер әдістері. 108 часа
5. СӨС медбике кабинетінің жұмысы. 108 часов
6. Фармация ұйымдастырудың және зкономикасының өзекті сұрақтары. 108 часов
7. Шұғыл дәрігерге дейінгі кезенде ауруханадағы медициналық  көмек. 108 часов
8. Заманауы  тәжірибелік дағдыларды симуляциялық технологиялар  бойынша жетілдіру. 54 часа
9. Операциялық-таңу (хирургиялық) медициналық бике  қызметінің өзекті аспектілері. 108часов
10. Инфекциялық бақылау.  АІИ алдын алуда медициналық бикенің рөлі.

АІИ  мәселелері бойынша медициналық бикенің жұмысы және  ЕПМ-гі инфекциялық бақылау сұрақтары.

108 часов
11. Мейірбике ісі. Мейірбике технологияның негіздері. 216 часа
12. Емшара кабинетіндегі мейірбике жұмысы. 108 часа
13. Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудің  мейірбике жұмысы. 108 часов
14. Акушерство және гинекологияның өзекті сұрақтары. 216 часов
15. Педиатрияның өзекті сұрақтары. 108 часов
16.  Неонатологиядағы мейірбике ісі. 108 часов
17. Бактериялогияның таңдаулы сұрақтары. 108 часов
18. Жалпы тәжірибиедегі медициналық бикенің жұмысы. 108 часов
19. Физиотерапияның таңдаулы сұрақтары. 108 часов
20. Функционалдық диагностиканың таңдаулы сұрақтары. 108 часов
21. Массаж жасау бойынша медициналық бикенің таңдаулы сұрақтары.

ЕДШ және массаж.

108 часов
22. Заманауы  тәжірибелік дағдыларды симуляциялық технологиялар  бойынша жетілдіру. 54 часа