Тәжірибеге ғалым

Бірінші курстан бастап студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы олардың жақсы бейімделуіне әсер етеді, олардың таным қызығушылығын оятады, жеке шығармашылық қабілеттерін толығымен көрсетуге мүмкіндік туғызады, кәсіби оқытуда педагог ретінде, және оның тәрбиеленушісінің жеке тұлғалық жұмыс жасау дайындығы.

ЖММ «Теміртау медициналық колледжі» студенттері колледж үйірме зерттеу жұмысмен айналысуға мүмкіндіктері бар.  2016-2017оқу жылында колледжде түрлі бағытта  17 үйірме ұйымдастырылды.

Сәуір-мамыр айында дәстүрлі Теміртау медициналық колледжде студенттік ғылыми-зерттеу конференциясы өткізіледі. Оқытушылар жетекшілерімен үйірмешілер жыл бойы жұмыс істеген жұмыс нәтижелерін көрсетеді.

Жаңа түсініктегі «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары»(СҒЗЖ) өзіне екі тығыз байланыстағы элементті қамтиды: 1) студенттерге зерттеу еңбек элементтерін оқыту, оларға осы еңбек дағдысын әдеттендіру; 2) оқытушылар жетекшілігімен студенттер өткізетін жеке меншік ғылыми зерттеулер.

Зерттеудегі басты әдістер:

Қадағалау  – зерттеу жағынан процесске араласпайтын сезім мүше көмегімен құбылыс және затты қабылдауға негізделген, обьектілі әлемді тану тәсілі. Салыстыр – ол әлем обьектілі материал арасындағы айырмашылықты белгілеу немесе  оның жалпысын табу; сезім мүше көмегшімен немесе арнайы құрылым көмегімен жасалады.

Өлшем  – ол оны эталон жолымен салыстыру арқылы кейбір өлшемнің сандық маңызын анықтау физикалық процессі. Эксперимент – ол бір адамзат тәжірибе саласы, онда шығарылған гипотез шындық тексерісіне түседі немесе әлем обьект заңдылығы анықталады. Жалпылау – жалпы түсінік анықтамасы, онда бұл класс обьектісін сипаттайтын, негізгі, басты бейнесін табады.

Анализі – құрама бөлікте зерттеу затын салу немесе бөлшектеу көмек кезінде тану әдісі.

Синтезі – заттың бөлек жақтарын толық бірлікке қосу.

Зерттеу процессі дара және білімде де, жеке мағынада да құнды болып саналады, сондықтан үйірме жетекшілері бұл процессті өнімді және қызықты ету үшін үйірме жетекшілері өз тәрбиеленушілерімен бірлесіп, зерттеу жоба жұмыстарын іске асыруға шығармашылықпен жақындайды.

Үйірме атаулары