Дипломға дейінгі тәжірибе

Осы оқу жылы диплом алдындағы тәжірибе «Емдеу ісі» және «Фармация» мамандықтары үшін МЖМБС 2010ж. сәйкес, «Мейіргер ісі» мамандығы үшін – МЖМБС 2016ж. сәйкес, «Ортопедиялық стоматология» мамандығы үшін – МЖМБС 2016ж. сәйкес өткізіледі.

 

 

ӨТ өту мерзімдері.

 

Топтар    ЕІ 149,  ЕІ 151,  ЕІ 149ҚМІ 149,  МІ 149Қ  –   16.04.2018  –   09.06.2018

 

Топтар   Ф 151,  ФК 141,  ЕІК 141                                      –   23.04.2018  –  16.06.2018

 

Топ       ТТ 159                                                                       –   07.05.2018  –  16.06.2018