Емдеу ісі

Кешкі бөлім

Клиникаға кіріспе

Жұқпалы аурулар

Қазақстан тарихы

Мамандандыралған қазақ тілі

Мемлекеттік тілде білім алу

1курс

Биология

Қазақ тілі және әдебиеті

Математика

Орыс тілі

2 курс

Анатомия

Қазақстан тарихы

Мамандандырылған орыс тілі

Физиология

3 курс

Клиникаға кіріспе

Жұқпалы аурулар

Ішкі аурулар пропедевтикасы

4 курс

Акушер және гинекология

Ішкі аурулар

Балалар аурулары

Хирургия

Орыс тілінде білім алу

1 курс

Биология

Математика

Орыс тілі және әдебиеті

Қазақ тілі

2 курс

Анатомия

Қазақстан тарихы

Кәсіби қазақ тілі

Физиология

3 курс

Клиникаға кіріспе

Жұқпалы аурулар

Жұқпалы аурулар

4 курс

 Акушер және гинекология

Ішкі аурулар

Балалар аурулары

Хирургиялық аурулар