ЖЕКЕ МЕНШІК «ТЕМІРТАУ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МЕКЕМЕСІНІҢ САПА САЛАСЫНДАҒЫ МИССИЯСЫ , ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ, САЯСАТЫ

Миссия

–  МЖМБС талаптарына сәйкес  теориялық білім мен тәжірибелік біліктері мен дағдыларына ие болатын  бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау  және де алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде қолдана алу, сонымен жұмыс берушілер мен мүдделі тұлғалардың күтетінің жүзеге асыру.

–  Орта медициналық білім беру  қоғамдық маңыздылығын  және  барлық қол жетімді  құралдарымен  колледждің кәсіби беделін арттыру.

–    Қарағанды облысы  және Теміртау қаласы  бойынша халықтың барлық топтары арасында  салауатты өмір салтын насихаттау.

  Пайымдауы

Жеке меншік мекеме «Теміртау медициналық колледжі» өзің заманауи білім беру ұйымы,  алдыңғы қатарлы білім беру технологияларын тәжірибиелендіріп, ҚР  медициналық колледжілер арасында  алатын лайықты орын, сондай-ақ,  сапа идеясының бейілділігін көрсетпек.

Құндылықтары

–  Жоғары корпоративтік мәдениет ұжымы,  мақсаттар бірлігі, ұжымдық ынта кез-келген бастамаларын көтермелеу, колледждің адалдығы  және идеялары колледж  тарихынан  алпыс жылдан артық  қалыптасқан.

–  Ғылыми білімге, кәсіби тәжірибиесіне және жеке тұлғаға бай  негізделген жоғары кәсіби педагогикалық құрамы.

–      Колледж басшылығының жоғары қызығушылығы қызметкерлердің еңбек жағдайларын қанағаттандыру.

–      Теміртау қаласы және Қарағанды облысының емдеу-профилактикалық  және білім беру ұйымдарымен тығыз ынтымақтастыруы.

–  Оқытушылар мен студенттер арасындағы әріптестігі, қарым-қатынастығы, педагогикалық ынтымақтастығы, өзара сыйластығы.

– Біріктірілген менеджмент жүйесі ИСО 9001 және EFQM кемелдендіру Моделі талаптарына сәйкес келетін идеяларына бейімделген.

Сапа саласындағы саясат

– Жеке меншік мекеме «Теміртау медициналық колледжі» орта медициналық білімі МЖМБС талаптарына сәйкес мамандықтарының қажеттілігі бойынша студенттер мен мүдделі тараптарды күтуін сұранысқа ұсынады. ЖММ «ТМК» ұжымының сапа саласындағы басты мақсаты – жұмыс берушілердің, қоғам мен мемлекеттің қазіргі және болашақ талаптарына сәйкес жоғары білікті және бәсекеге қабілетті орта буын медицина қызметкерлеріне жағдай жасау үшін қолайлы.

Мақсаттары 

–        Колледж білім беру қызметі ұсынатын студенттер мен мүдделі тараптардың жоғары қанағаттану дәрежесі.

–        Колледж беретін білім қызметінің тұрақты сапасын арттыру.

–       Колледж қызметкерлерінің жағымды динамикасы еңбек жағдайларымен қанағаттануы.

–       Басқару сапасын арттыру мақсатында білім беру қызметтерімен тұрақты жетілдіріп, сондай-ақ колледждің бәсеке қабілеттілігі және беделігі ұсынылады.

–      Колледждің инфрақұрылымын және материалды-техникалық   жарақтарын жетілдіру.

–        Теміртау қаласының ақпараттық және әдістемелік орталығымен білім беру мамандары орта медициналық дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі колледжінің  қоғамдық тануы.

–      Колледж әкімшілігі сапа саласында қатал сәйкестігінде саясатпен өзінің қызметін жасауға міндеттенеді және жұмыскерлерді құжаттарда көрсетілген мақсаттар мен міндеттеріне жету үшін барлық керекті  қорларымен қамсыздандыруы.