Нормативті құжаттар

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы

ГОСО 2016. Емдеу ісі

ГОСО 2016.

Үлгілік кәсіптік оқу бағдарламасы

Үлгілік оқу жоспары

ГОСО 2016. Мейіргер ісі

ГОСО 2016.

Үлгілік кәсіптік оқу бағдарламасы

Үлгілік оқу жоспары

ГОСО 2016. Тіс техниктер

ГОСО 2016.

Үлгілік кәсіптік оқу бағдарламасы

Үлгілік оқу жоспары

ГОСО 2016. Фармация

ГОСО 2016.

Үлгілік кәсіптік оқу бағдарламасы

Үлгілік оқу жоспары