Фармация

1 курс

Физиология негіздер мен анатомия

Ботаника

Қазақстан тарихы

Мамандандырылған қазақ тілі

2 курс

Мамандандырылған ағылшын тілі

Мамандандырылған қазақ тілі

3 курс МКА

МКА

МКА

МКА. Фармакология

Кешкі бөлім

1 курс

Ботаника

Қазақстан тарихы

Мамандандырылған қазақ тілі

2 курс

Мамандандырылған ағылшын тілі

Мамандандырылған қазақ тілі

3 курс

Фармакогнозия

Фармацевтикалық тауарлар

4 курс

МКА

МКА

МКА. Фармакология