Қазақ тілінде оқитын үйренушілер құрамы ( 05.02.2018) (тілдік саясаты)

Оқу жылы Мамандығы
0301000 «Емдеу ісі» 0302000 «Мейіргер ісі»
Барлығы Мемлекеттік тілде оқитындар Барлығы Мемлекеттік тілде оқитындар
2012-2013 547 116 224
2013-2014 479 116 241
2014-2015 410 114 227 25
2015-2016 410 112 190 48
2016-2017 390 116 221 78
2017-2018 349 111 200 99