Қоңыраулар

Бірінші жұп 8:30 – 10:00

Екінші жұп 10:10 – 11:40

Үшінші жұп 12:00 – 13:40

Төртінші жұп 13:50 – 15:20

Бесінші жұп 15:30 – 17:00

Алтыншы жұп 17:10 – 18:40