2021-2022 оқу жылының 1 семестріне студенттер құрамы

Мамандығы Студенттер саны
Күндізгі бөлім Кешкі бөлім

 

09120100 – «Емдеу ісі» 329
09130100 – «Мейіргер ісі» 188 23
09130100 – «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры »
09160100 – «Фармация» 73
09110200- «Ортопедиялық стоматология» 29
Барлығы: 676 23